Eswatini Cabinet Minister: Princess Sikhanyiso is New ICT Minister, Themba Masuku Scoops DPM’s Post

By on November 2, 2018

maxresdefault (1) His Excellency, the Honorable Prime Minister of Eswatini Mr Ambrose Dlamini  released the names of appointed cabinet ministers of the 11th parliament. “It has pleased His Majesty King Mswati III to make the following appointments Ministers in Cabinet” reads the issued statement.

 1. Deputy Prime Minister- Themba Masuku
 2. Finance- Neil Reikenburg
 3. Commerce, Industry & Trade- Manqoba Khumalo
 4. Justice and Constitutional Affairs- Pholile Dlamini
 5. Information Communication & Technology- HRH Princess Sikhanyiso
 6. Natural Resources & Energy- Peter Bhembe
 7. Home Affairs- HRH Princess Lindiwe
 8. Public Works & Transport- Chief Ndlaluhlaza Ndwandwe
 9. Housing & Uburn Development- HRH Prince Simelane
 10. Foreign Affairs & International Cooperation- Thuli Dladla
 11. Health- Lizzy Nkosi
 12. Sports,Culture & Youth Affairs- Harris Madze Bulunga
 13. Tourism and Enviromental Affairs- Moses Vilakati
 14. Agriculture- Jabulani Mabuza
 15. Tinkhundla Administration & Development- David Ngcamphalala
 16. Education and Training- Lady Howard Mabuza
 17. Labour & Social Security- Makhosi Vilakati
 18. Public Service Christian Ntshangase
 19. Ecconomic Planning and Development- Tambo Gina

Facebook Comments

About Phumlani Dlamini

A Public Relation graduate from the Limkokwing University of Creative Technology with a vast love and interest for the Kingdom of Eswatini and the people living within it.

3 Comments

 1. Joseph magagula

  November 2, 2018 at 3:42 pm

  Bayethe wena waphakati.sisebentile Silo sabatfwala ngemakhumni kepha solo Asikayitfoli imali yemsebenti lesawenta ngiyabaceba Silo akuphele lokutsi ema Trasnport Association abemaningi ngoba lenye iAssociation seyifuna leningi imali kulemali yetfwu silamulele Minister safa mahalinyana

 2. Bhekithemba

  November 2, 2018 at 4:45 pm

  That’s the 2022 Swaziland for you

 3. Cliff Phonya

  November 2, 2018 at 7:23 pm

  Sithule nje siyabuka bantfa ba babe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *